Podklady pro zpracování PENB

Pracovník zpracovávající "Průkaz energetické náročnosti budovy" tzv.. PENB potřebuje řadu vstupních údajů, které může získat jedině na místě stavby, z projektové dokumentace nebo od majitele či investora. Proto je zde umístěn orientační seznam podkladů, který se samozřejmě mírně liší dle konkrétní stavby :

Identifikační údaje budovy

 • vlastník nemovitosti (kontaktní osoba) , včetně adresy, IČ, telefon, e-mail, atd.
 • adresa předmětné posuzované nemovitosti - domu
 • účel budovy, počet bydlících osob
 • číslo pozemkové či stavební parcely, číslo listu vlastnictví, katastrální území

Technické údaje budovy (získáte z Vaší stávající projektové dokumentace domu)

 • kompletní stávající projektovou dokumentaci RD či BD - zejména půdorysy všech podlaží i suterénu či sklepu, řezy objektem a pohledy (tak aby platilo dle skutečnosti)
 • celkovou situaci stavby (katastrální, přehledná, nebo inženýrských sítí) ze které bude patrná orientace ke světovým stranám
 • popis skladeb všech konstrukcí obálky budovy - t.j. podlah, obvodových stěn, stropů a střech
 • popis stavu oken a dveří (druh - stáří - typ zasklení) - v případě již částečných výměn i jejich rozpis
 • typ a výkon instalovaného kotle + popis ohřevu a zásobníku TUV (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)
 • typ osvětlovací soustavy (žárovkové, zářivkové, apod.), celkový elektrický příkon osvětlení budovy, způsob ovládání osvětlovací soustavy (ruční, automatický apod.).
 • popis vzduchotechnického zařízení - je-li instalováno, vč. hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití zemního (příp. solankového) výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu, typ proti mrazové ochrany, atd.)
 • popis nuceného větrání - je-li instalováno
 • fotovoltaika
 • solární ohřev vody
 • v případě bytových (panelových) domů kopii stávajícího platného energetického auditu - v případě že byl v minulosti pro Váš dům realizován
 • fotografie objektu ze všech světových stran (postačí v digitální formě - např. e-mailem) - v případě osobní návštěvy si zajistíme sami

Nemáte všechno? 

Nevadí, spolu s poptávkou odešlete vše, co máte a nezapomeňte, prosím, na kontakt na Vás - e-mail, telefon. Podklady posoudíme a spolu s Vámi zkusíme doplnit, případně informace doplníme spolu s investorem (majitelem) nebo na místě stavby.

Níže si můžete stáhnout příklad přípravy jednoduchého podkladu, pokud nemáte dokumentaci stavby a nechce objednávat zaměření stavby od firmy..


KANCELÁŘ MLČÁK, Židovická 2219, Roudnice nad Labem, 413 01, +420 777 117 338
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!